Koningin Julianaplein Vaals

De Maastrichterlaan bruist; aan de provinciale weg zijn veel winkels en terrassen gelegen. Nog steeds profiteren de winkeliers van de verbindingsweg tussen Aken en Maastricht.
Een verborgen schat van Vaals is het historische centrum, gelegen achter het gemeentehuis (Von Clermonthuis). De koppeling tussen beide gebieden ligt ten grondslag aan het Centrumplan.
Bij de herontwikkeling van het Koningin Julianaplein is gekeken naar een aanvulling van het bestaande winkelgebied. Niet alleen qua invulling van winkels, maar ook op het gebied van beleving.
Om deze reden heeft de gemeenteraad gevraagd om een verkeersluw plein. Een plein waar men kan verblijven, waar kinderen kunnen spelen en terrassen alle ruimte krijgen.
Het plein wordt een voetgangersdomein, waar de auto te gast is in de Tyrellsestraat.

Hoe ziet de verkeerssituatie er straks uit?
Na realisatie van het Julianaplein en omgeving wordt een verkeersverwijzingssysteem ingevoerd.
Door toevoeging van winkels en horeca ontstaat meer vraag naar parkeerplaatsen in het centrum. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de aanwezige parkeergelegenheid in Vaals niet wordt benut. Zo is de parkeergarage onder de Albert Heijn vaak maar voor de helft bezet. Om deze reden is gekozen voor een verkeersverwijzingssysteem. Dit systeem verwijst bezoekers naar beschikbare parkeerplaatsen op bestaande parkeergelegenheden. 


Bron: Verkeer- en parkeeronderzoek DHV mei 2012

Von Clermontplein
Aan de rand van 't Schanes waar nu de entree van de parkeerplaats gesitueerd is, worden vijf woningen gebouwd. Een onderdoorgang onder een van de woningen maakt het voor voetgangers en fietsers mogelijk om een doorsteek te maken van Von Clermontplein en 't Schanes. Gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van de in- uitrit via de St.Paulusstraat.

schanes2

't Schanes/ St. Paulusstraat
Na de reconstructie van het Koningin Julianaplein is de in- uitrit van parkeerplaats 't Schanes gevestigd in de St. Paulusstraat. Ook de ondergrondse parkeergarage van de appartementen van de Woningstichting Vaals is via de St. Paulusstraat te bereiken.
Hiermee is de doorgaande weg van de St.Paulusstraat komen te vervallen.

Parkeerterrein 't Schanes krijgt een groenere inrichting. Er blijven 85 parkeerplaatsen beschikbaar op 't Schanes.

overzichtkaart

De St. Paulusstraat krijgt een inrit constructie. Dit betekent dat het plateau op de Bosstraat ter hoogte van de St. Paulusstraat zal veranderen. Over een nieuwe inrichting van de verkeerssituatie op de Bosstraat ter hoogte van de St. Paulusstraat zullen wij u consulteren. Middels deze inritconstructie worden automobilisten gedwongen om de bocht in een rustiger tempo te nemen, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt.

Koningin Julianaplein
Het plein wordt verkeersluw. Dit betekent dat verkeer zoveel mogelijk wordt geweerd. In de nieuwe situatie mag niet meer geparkeerd worden op het Koningin Julianaplein. De nieuwe bewoners van het Koninin Julianaplein zullen gebruik kunnen maken van de ondergrondse parkeergarage. De belangrijkste reden voor deze verandering is dat we streven naar een gezellig plein waar mensen samenkomen en verblijven.

De Tyrellsestraat wordt een eenrichtingsstraat en verkeersluw. Op deze manier blijft het gebied wel voor verkeer bereikbaar, maar krijgt het verkeer niet de prioriteit. De straat wordt een voetgangersdomein waar de auto te gast is. Enkele parkeerplaatsen komen terug, ook worden de huidige in- en uitritten in het gebied ontsloten. Het gebied verlaten gaat dan vrij gemakkelijk door de rotonde aan de Tyrellsestraat.